blog post

سهم اظهارنامه‌های در جریان تشریفات ترخیص صرفا ۳% تعدادی، ۴% وزنی و ۴% ارزشی از کل واردات قطعی (در بازه مورد بررسی) می‌باشد.

اظهارنامه‌های در جریان کالاهای اساسی نشان می‌دهد، ۸۰۰ میلیون دلار نهاده در جریان تشریفات ترخیص باقی مانده است.

اظهارنامه‌های در جریان تشریفات ترخیص ده کالای اول از لحاظ ارزش حاکی از رسوب ۳۰۰ میلیون دلار کشنده است.

 

نظرات (0)

پیام بگذارید