blog post

ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۷.۸ میلیون تن رسید

رشد ۳۶.۵ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲
ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲ با ۳۶.۵۲ درصد افزایش به رقم ۱۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تن رسید.

ادامه مطلب