blog post

در روزهای گذشته مهدی میراشرفی رییس کل گمرک ایران از دستور رییس‌جمهور درباره پیشنهادهای ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد و گفت:

ادامه مطلب