blog post

با پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده، وضعیت ۱۰۴۸ دستگاهی که پروانه الکترونیکی دریافت کرده و در آستانه خروج قرار داشتند بلاتکلیف باقی ماند و با وجود ارائه پیشنهاد جدیدی از سوی گمرک برای رفع این مشکل هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

ادامه مطلب
blog post

در چارچوب گام اول، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، از پذیرش پیشنهادهای اخیر گمرک در خصوص رفع تعهد ارزی واردات توسط متولیان وزارت صمت خبر داده

ادامه مطلب