blog post

 انبوه پرونده‌های زمین‌خواری و فسادهای اقتصادی چند هزار میلیاردی، توزیع نامناسب منابع بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق، افزایش واردات و قاچاق، عدم حمایت از تولید داخلی، نوسان‌های شدید قیمتی، فرار مالیاتی، وابستگی شدید بودجه به نفت و سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت، فساد اداری و ... از جمله پیامدهای اقتصادی کشوری است که شفافیت در آن به حداقل میزان خود رسیده است.

ادامه مطلب
blog post

موضوع ترخیص خودروهایی که به دلیل اتمام مهلت تعیین شده از سوی دولت، امکان خروج از گمرک را پیدا نکرده و بر اساس قانون در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهند گرفت، این روزها بیش از پیش داغ شده است.

ادامه مطلب